Admin Nová Mosilana – překlenutí přístavku délka 8 m