Schodišťové věže DELTA-S

Schodišťové věže se používají k bezpečnému přístupu pracovníků a dopravě materiálu či nářadí do vyšších úrovní při rekonstrukcích i nové výstavbě objektů pozemního stavitelství.

Schodišťová věž ze systému DELTA-S je vysoce únosnou a tuhou konstrukcí. Je vhodná pro všechny druhy staveb, kde je potřeba věž využít pro bezpečný výstup a nános materiálu.

DELTA-S v kostce:

  • rychlá a jednoduchá montáž, připojování všech nosných částí a zábradlí
  • tuhost konstrukce, nosné prvky ocelové, žárově pozinkované, schodišťová ramena lehká, hliníková, schodišťové rameno šířky 0,640 m
  • výstup po 2 m výškové úrovně, v případě lichého patra se budují schody dolů z horní úrovně schodiště

Ochrana volného okraje UNIMAX

Systém UNIMAX je určen pro dočasnou bezpečnost práce na okrajích budov, pro zajištění otvorů výtahových šachet a mnoha dalších míst, kde mohou být ohroženy životy lidí pracujících na hraně..

Základem jsou svorky umožňující upevnění k hotovým železobetonovým a ocelovým konstrukcím, konektory pro nosníky H20.

Jednoduchým způsobem se připevní sloupek zábradlí. Ten je vybaven úchyty pro dvoutyčové dřevěné zábradlí a dle požadavku doplněn úchytem pro zarážku. Sloupek je shodný pro všechny systémy. Systém je vybaven bezpečnostním mechanizmem proti nadzvednutí a následného uvolnění.

K zajištění ochrany volného okraje u hotových konstrukcí se nejčastěji používá šroubová svorka. Tu lze jednoduše pevně přichytit k okraji stropů a průvlaků až do tloušťky 47 cm. Velkou výhodou systému UNIMAX je vysoká životnost, zajištěná žárovým pozinkováním všech komponentů, robustnost a jednoduchost použití.

TOP