Služby

Pronájem

Společnost STEEL MONT UNI s.r.o. nabízí ucelený sortiment pro stavby formou pronájmu i prodeje. Pronájem je správnou volbou pro pro velké projekty, jednorázové akce nebo v případě snížení provozních nákladů na skladování materiálu nebo odpisových nákladů. Důležitým aspektem je rovněž možnost využití materiálu pouze v sezóně, kdy je připraven v bezvadném a odborně servisovaném stavu.

Prodej

K prodeji nabízíme pouze nový materiál s veškerou dokumentací a certifikací.

Montáž

Hlavní ze služeb, které společnost STEEL MONT UNI s.r.o. nabízí svým zákazníkům, je montáž a demontáž lešenářských systémů. Naše specializované a zkušené týmy zaměstnanců, které jsou pravidelně proškolovány v oblasti předpisů montáže a demontáže lešení, i předpisů BOZP, zajistí v případě potřeby správné, rychlé a včasné postavení našich systémů a zákazník může použít své zaměstnance pro jiné činnosti na pracovišti. Po montáži lešení od nás obdržíte předávací protokol vyhotovený odborně způsobilou osobou.

Doprava

V rámci práce na klíč máme k dispozici vlastní dopravu v rámci komplexního řešení zakázek našeho sortimentu až na stavbu, kde jej složíme a po skončení stavby zase naložíme a odvezeme. K přepravě materiálu využíváme vlastní vozidla, čímž zaručujeme zkušenost řidičů a maximální využití kapacit.

TOP